The Foundation of Cultural Education Ad Arte

We promote and popularise the audiovisual culture including valuable short films.

We reach wide audience through local and global actions.

more

Nasz zespół / Our team

   

Szymon Stemplewski
Prezes Fundacji / Chairman of the Foundation
Współzałożyciel i Prezes Zarządu Fundacji. Współtwórca i Dyrektor Short Waves Festival. Odpowiedzialny za kierunki rozwoju oraz główne aktywności Fundacji. Ukończył studia w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

e-mail: st@adarte.pl
Emilia Mazik
koordynatorka projektów międzynarodowych / International Projects
Zarządza biurem fundacji oraz koordynuje program Short Waves Festival. Zajmuje się także projektami międzynarodowymi, w tym dystrybucją. Absolwentka kulturoznawstwa, (spec. zarządzanie kulturą) oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

e-mail: emilia@adarte.pl
tel: +48 534842273
Adam Romel
komunikacja wizualna / Visual Communication
W Fundacji zajmuje się projektowaniem graficznym, przygotowaniem i obiegiem kopii oraz produkcjami audiowizualnymi. Z wykształcenia grafik i muzykolog, zawodowo związany także z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk

e-mail: adam.adarte@gmail.com
Paulina Wieczorek
koordynatorka projektów, dystrybucja / Distribution, Coordinator of Competitions
Zajmuje się działaniami dystrybucyjnymi Fundacji; podczas Short Waves Festival koordynatorka konkursów filmowych oraz warsztatów. Absolwentka kulturoznawstwa i filmoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

e-mail: paulina.adarte@gmail.com

 

Partnerzy / Partners

   

Współfinansowanie / Cofinancing

 

Partnerzy krajowi / Partners

 

Partnerzy zagraniczni / Foreign Partners

 

Kontakt / Contact

Osoby, firmy i instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt.
All the interested in cooperation with the Foundation feel free to contact us.

Siedziba / Headquarters: ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań
Biuro / Office: ul. Szamarzewskiego 17/3 (II piętro), 60-514 Poznań
Telefon / Phone number: (+48) 501 951 145
Fax: (+48) 618 289 755
E-mail: fundacja@adarte.pl
KRS: 0000173312
REGON: 634517904
NIP: 972-10-75-346