O Fundacji

Fundacja Ad Arte powstała w 2003 roku i od początku swego istnienia specjalizuje się w kinie krótkometrażowym. Od 2009 roku organizuje Short Waves Festival, który jest największym projektem i trzonem działalności Fundacji. Poprzez działanie na styku filmu, sztuki i muzyki zapewnia publiczności stały dostęp do nieszablonowych wydarzeń kulturalnych, jak pokazy filmowe z wyjątkową audiowizualną oprawą, wystawy i warsztaty.

Poza Short Waves Festival Fundacja Ad Arte odpowiada za takie projekty, jak poświęcony tematyce miejskiej Urban View, międzynarodowy projekt popularyzujący polskie kino Polish Wave czy lokalną Jesień Filmową, która ma pobudzać życie kulturalne w ostatnim kwartale roku. Od 10 lat organizuje pokazy Future Shorts na terenie całej Polski.

Jednym z głównych działań Fundacji jest dystrybucja filmów krótkometrażowych w Polsce i za granicą. Dzięki współpracy z kilkunastoma partnerami w kraju Fundacja może szczycić się organizacją kilkuset pokazów rocznie.

Działalność Fundacji Ad Arte w dużej mierze opiera się na współdziałaniu z partnerami, do których należą m.in.: Miasto Poznań, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Wszystkich zainteresowanych działaniami Fundacji Ad Arte zapraszamy do współpracy.