Raport – Filmowy Poznań

Raport Kultura Filmowa w Poznaniu. Stan aktualny oraz perspektywy rozwoju stanowi zbiór wielu głosów lokalnego środowiska, zebranych podczas konsultacji społecznych, wywiadów i rozmów które odbywały się od  końca marca do lipca 2016 roku. Celem przyświecającym powstaniu tego dokumentu było wskazanie potrzeb przedstawicieli branży filmowej w Poznaniu oraz zbadanie tego sektora. Dokument zawiera dodatkowo przykłady case study oraz konkretne pomysły rozwiązań zaprezentowanych w tekście problemów.

 

Raport powstał na zlecenie i we współpracy z Estradą Poznańską (Poznan Film Commission).

Podmiotem odpowiedzialnym za jego wykonanie była Fundacja Ad Arte.