Short Talk

SHORT TALK Z UNIWERSYTETEM SWPS
Short Talk to cykliczne wydarzenie, w którym krzyżują się film i żywa dyskusja, istotne współcześnie tematy z mnogością opinii, wiedza ekspercka z indywidualnymi odczuciami. Starannie wybrany film krótkometrażowy jest pretekstem do spotkania, na które zostają zaproszeni zarówno eksperci, jak i publiczność. Short Talk jest otwartą platformą do dyskusji, w której udział może wziąć każdy. Projekt powstał jako efekt współpracy Short Waves Festival oraz Uniwersytet SWPS Poznań. Od lutego 2016 roku raz w miesiącu odbywają się spotkania, na których prezentowane są najciekawsze polskie filmy krótkometrażowe, podejmujące istotne społecznie tematy. Po każdym pokazie odbywa się dyskusja z ekspertami, wykładowcami Uniwerystetu SWPS, prawnikami, psychologami, seksuologami czy medioznawcami.