Zespół

Szymon Stemplewski
Prezes Fundacji / Chairman of the Foundation
Współzałożyciel i Prezes Zarządu Fundacji. Współtwórca i Dyrektor Short Waves Festival. Odpowiedzialny za kierunki rozwoju oraz główne aktywności Fundacji. Ukończył studia w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

e-mail: st@adarte.pl
Emilia Mazik
koordynatorka projektów międzynarodowych / International Projects
Zarządza biurem fundacji oraz koordynuje program Short Waves Festival. Zajmuje się także projektami międzynarodowymi, w tym dystrybucją. Absolwentka kulturoznawstwa, (spec. zarządzanie kulturą) oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

e-mail: emilia@adarte.pl
tel: +48 534842273
Adam Romel
komunikacja wizualna / Visual Communication
W Fundacji zajmuje się projektowaniem graficznym, przygotowaniem i obiegiem kopii oraz produkcjami audiowizualnymi. Z wykształcenia grafik i muzykolog, zawodowo związany także z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk

e-mail: adam.adarte@gmail.com
Paulina Wieczorek
koordynatorka projektów, dystrybucja / Distribution, Coordinator of Competitions
Zajmuje się działaniami dystrybucyjnymi Fundacji; podczas Short Waves Festival koordynatorka konkursów filmowych oraz warsztatów. Absolwentka kulturoznawstwa i filmoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

e-mail: paulina.adarte@gmail.com