Zespół

Emilia Mazik
koordynatorka projektów / Project Coordinator
Koordynatorka projektów Fundacji i Dyrektorka Short Waves Festival. Zrealizowała kilkanaście projektów filmowych, edukacyjnych, także na poziomie międzynarodowym. Absolwentka kulturoznawstwa, (spec. zarządzanie kulturą) oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

e-mail: emilia@adarte.pl
tel: +48 792372141
Anna Golon
koordynatorka biura i dystrybucji / Office Coordinator and distribution
Zajmuje się działaniami dystrybucyjnymi Fundacji oraz biurem Fundacji; podczas Short Waves Festival koordynuje pracę biura gości. Absolwentka Filmoznawstwa i Kultury Mediów oraz studentka Mediów Interaktywnych i Widowisk na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

e-mail: ania@adarte.pl tel: +48 501 951 145
Aleksandra Ławska
Koordynatorka projektów / Project Coordinator
Koordynatorka programu Short Waves Festival oraz innych projektów kulturalnych Fundacji Ad Arte. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

e-mail: aleksandra@adarte.pl
Szymon Stemplewski
Prezes Fundacji / Chairman of the Foundation
Prezes Zarządu Fundacji, założyciel i pomysłodawca Short Waves Festival. Odpowiedzialny za kierunki rozwoju oraz główne aktywności Fundacji. Ukończył studia w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

e-mail: st@adarte.pl
Andrzej Hercuń
social media i komunikacja wizualna
W Fundacji obsługuje media społecznościowe oraz wspiera komunikację wizualną.

e-mail: andrzej.adarte@gmail.com
Agnieszka Czaplewska
koordynatorka projektów / Project Coordinator
Koordynatorka biura gości, wolontariatu i wydarzeń specjalnych Short Waves Festival. Doświadczenie zdobyła podczas działań wolontaryjnych dla różnych organizacji związanych z kulturą i sztuką. Ukończyła etnolingwistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

e-mail: agnieszka.adarte@gmail.com
Julia Sempołowicz
koordynatorka projektów / Project Coordinator
Współtworzy program Konkursu Polskiego, promuje nabór oraz tłumaczy filmy. Swoją przygodę z Short Waves Festival zaczęła od wolontariatu. Studiuje Kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

e-mail: julia.adarte@gmail.com
Paulina Wieczorek
Selekcjonerka konkursów / Selection committee member
Selekcjonerka programu konkursowego Short Waves Festival. Absolwentka kulturoznawstwa i filmoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

e-mail: paulina.adarte@gmail.com
Adam Romel
komunikacja wizualna / Visual Communication
Z Fundacją współpracuje w zakresie projektowania graficznego oraz przygotowaniem i obiegiem kopii. Z wykształcenia grafik i muzykolog, współtworzy także kolektyw makemake, który specjalizuje się w realizacjach audiowizualnych.

e-mail: x.adamromel@gmail.com