Kontakt

Oso­by, firmy i insty­tuc­je zain­tere­sowane współpracą prosimy o kontakt.

Biuro:
Fun­dac­ja Ad Arte w Zamku | Świę­ty Marcin 80/82 | pokój nr 56 | 61–809 Poz­nań
T: +48 501 95 11 45
E: fundacja@adarte.pl

Godziny otwar­cia:

Poniedzi­ałek – Czwartek: 11:00–14:00
Piątek – Niedziela:  zamknięte

 

Dane Fun­dacji | Siedziba:

Fun­dac­ja Edukacji Kul­tur­al­nej Ad Arte | ul. Hawe­lańs­ka 1 | 61–625 Poz­nań | NIP: 972 107 53 46 

KRS: 0000173312 | REGON: 634517904