Kontakt

Oso­by, firmy i insty­tuc­je zain­tere­sowane współpracą prosimy o kontakt.

Kon­takt:
Siedz­i­ba: ul. Hawe­lańs­ka 1, 61–625 Poz­nań
Biuro: Zamek Cesars­ki | Św. Marcin 80/82 | pokój nr 56, 61–809 Poz­nań
Tele­fon: (+48) 501 951 145
Fax: (+48) 618 289 755
E‑mail: fundacja@adarte.pl

Godziny otwar­cia biu­ra Fundacji:

Poniedzi­ałek – Czwartek: 11:00–15:00
Piątek – Niedziela:  zamknięte

KRS: 0000173312
REGON: 634517904
NIP: 972–10–75–346