Filmy krótkometrażowe nominowane do Oscara 2023

W tym roku Fun­dac­ja Ad Arte i Short Waves Fes­ti­val po raz kole­jny zaproszą do kin jako wyłączny dys­try­b­u­tor pro­gramów Oscar Nom­i­nat­ed Shorts – filmów aktors­kich i ani­mowanych. Wid­zowie będą mieli okazję obe­jrzeć na dużym ekranie 10 krót­kich metraży, które w tym roku powal­czą o Oscara. Nom­i­nac­je poz­namy już 24 sty­cz­nia 2023.

Oscary przyz­nawane przez Amerykańską Akademię Fil­mową to jedne z najbardziej prestiżowych nagród w świecie kina. Nom­i­nac­je ogłaszane są w kilku­nas­tu kat­e­go­ri­ach, a wśród nich również dla najlep­szych filmów krótkome­trażowych. Krótkie metraże najczęś­ciej pokazy­wane są w zestawach po kil­ka pro­dukcji – jed­na wiz­y­ta w kinie to zanurze­nie się w spek­trum opowieś­ci, emocji i doświad­czeń wiz­ual­nych naraz! To niesamowite, inspiru­jące his­to­rie zak­lęte w krótkiej, innowa­cyjnej formie. 

Kon­takt:

Karoli­na Sienkiewicz
Kierown­icz­ka dys­try­bucji
tel.: +48 600 271 634
e‑mail: