The Shortest Day — Polish Wave

“The Short­est Day” odby­wa się 21 grud­nia, w Między­nar­o­dowy Dzień Kina Krótkome­trażowego. Pol­ish Wave przy­jeżdża do 5 europe­js­kich miast i zale­wa kina najbardziej wyrazisty­mi fabuła­mi, doku­men­ta­mi i ani­mac­ja­mi. Wieczór z fil­ma­mi krótkome­trażowy­mi — krótko mówiąc, najlep­szy pomysł na najkrót­szy dzień w roku!


POLISH WAVE – fabuły:


1.THE GUARDS Dir. K. Szot / 2013 / 15’

2. KILLING AUNTIE Dir. M. Głowac­ki / 2013 / 30’

3. A MEMORY OF LAST SUMMER Dir. K.Gryżewski, I. Krankows­ki / 2013 / 30’

4. ALL SOULS’ DAY Dir. A.Terpińska / 2012 / 18’

5. VOCUUS Dir. P.Jurek / 2012 / 16’ 


POLISH WAVE – animacje:


1. ZIEGENORT Dir. K. Popakul / 2013 / 20’

2. LUKE AND LOTTA Dir. R. Gąsiorows­ka / 2012 / 9’

3. WHAT HAPPENS, WHEN CHILDREN DON’T EAT SOUP Dir. P. Prewenc­ki / 2011 / 9’

4. THE MYSTERY OF MALAKKA MOUTAIN Dir. J. Wrońs­ki / 2011 / 21’

5. DRACULA Dir. P. Bosac­ki / 2010 / 10’

6. NOISE Dir. P. Adams­ki, K. Kijek / 2011 / 7’

7. “THE DRUG” ROYKSOOP Dir. M. Witkows­ki / 2011 / 4’


POLISH WAVE – dokumenty:


1. SURVEY ABOUT WOMEN Dir. M. Głowac­ki / 2012 / 30’

2. THE CONVERSATION Dir. P. Sułkows­ki / 2011 / 17’

3. THE GOVERNANCE OF LOVE Dir. A. Kacz­marek / 2011 / 13’

4. THE STRONGWOMAN Dir. A. Pawluczuk / 2012 / 7’

5. OUR CURSE Dir. T. Śli­wińs­ki / 2013 / 28’