Bad Romance Shorts

Krótkie filmy o miłoś­ci z Wielkiej Brytanii. 

Na przekór wsze­chobec­nej walen­tynkowej, cukierkowej słody­czy – BAD ROMANCE SHORTS to zestaw krót­kich metraży o słod­ko-gorzkim smaku. Wbrew powszech­nej dyk­taturze fil­mowego hap­py endu, bohaterowie prezen­towanych fabuł zna­jdą się w sytu­ac­jach znacznie bliższych rzeczy­wis­toś­ci. Nie ważne, czy dry­fu­ją statkiem kos­micznym, odsiadu­ją wyrok w więzie­niu, czy baw­ią się w podziemi­ach londyńs­kich klubów – ich miłosne rozter­ki gwaran­tu­ją dobry nas­trój i z pewnoś­cią pod­grze­ją zimową atmosferę.