Comedy Shorts 2015

Lato odchodzi w zapom­nie­nie, a z nim długie ciepłe dni, sezon urlopowy i słonecz­na beztros­ka. Dla wszys­t­kich, którzy zma­ga­ją się z jesi­en­ną depresją, lub po pros­tu kocha­ją krótkie kino – mamy szczegól­ną propozy­cję. COMEDY SHORTS to 12 absurdal­nie śmiesznych i zadzi­wia­ją­co różnorod­nych krótkome­trażowych komedii, które rozbaw­ią nawet najwięk­szego ponuraka.


Dowiemy się, między inny­mi, skąd zdobyć mleko, gdy pobliżu nie ma krowy, ile trze­ba poświę­cić dla ukochanego dziec­ka, do czego może doprowadz­ić naduży­wanie tele­fonu komórkowego, a także — z czym może wiązać się zgu­bi­e­nie skar­pet­ki w pub­licznej pral­ni. A wszys­tko to przypraw­ione nutką iron­icznego i sarkasty­cznego ang­iel­skiego humoru.