Zespół

MAJ_2605_2
fot. Daw­id Majewski

Zarząd

Szy­mon Stemplewski

Biuro Fundacji

Anna Golon

ania@adarte.pl

Program i edukacja

Emil­ia Mazik

emilia@adarte.pl

+31 638 638 886

Alek­san­dra Ławska

aleksandra@adarte.pl

609 860 888

Daw­id Skórzybut

info@adarte.pl

514 878 959

Dystrybucja

Karoli­na Sienkiewicz

600 271 634

Komunikacja

Karoli­na Sienkiewicz

media@adarte.pl

600 271 634

Produkcja

Maria Trze­ci­ak

produkcja@adarte.pl

506 491 302