Zespół

Zarząd Fundacji

Szy­mon Stemplewski

st@adarte.pl

Biuro Fundacji

Sławek Paw­lik

slawek@adarte.pl

Adam Gabała

Program i edukacja

Michał Matuszews­ki

michal@adarte.pl

Alek­san­dra Ławska

aleksandra@adarte.pl

609 860 888

Adri­an­na Skórnicka

adrianna.adarte@gmail.com

Joan­na Baranowska

Dystrybucja

Karoli­na Sienkiewicz

600 271 634

Promocja

Prze­mysław Murawski

przemek.adarte@gmail.com

Produkcja

Maria Trze­ci­ak

produkcja@adarte.pl


Maria Barańczyk