Promujemy i popularyzujemy kulturę audiowizualną w tym wartościowe  kino krótkometrażowe.

Poprzez dzi­ała­nia lokalne i glob­alne docier­amy do sze­rok­iego grona odbiorców.

MAJ_1280
fot. Daw­id Majewski

Nasze projekty: Short Waves Festival / Short Waves wpływa na Wielkopolskę (2020 – 2022) / This Is Short / Filmowe Miasto / Film krótkometrażowy w edukacji i wychowaniu nastolatków oraz wiele innych…

Fundacja Ad Arte w liczbach.

400
filmów rocznie
20
lokaliza­cji w Poznaniu
30
lokaliza­cji w Polsce
6
pro­jek­tów finan­sowanych ze źródeł publicznych
15000
odbior­ców w kra­ju i za granicą
1
między­nar­o­dowy fes­ti­w­al filmów krótkometrażowych
1200000
inter­akcji w medi­ach społecznoś­ciowych rocznie

Skontaktuj się z nami

Siedz­i­ba: ul. Hawe­lańs­ka 1, 61–625 Poznań

Biuro: Zamek Cesars­ki | Św. Marcin 80/82 | pokój nr 56, 61–809 Poznań

Tele­fon: (+48) 501 951 145

Fax: (+48) 618 289 755

E‑mail: fundacja@adarte.pl

KRS: 0000173312
REGON: 634517904
NIP: 972–10–75–346